Sản phẩm

Quả cân F1,M1 10kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật quả cân chuẩn M1, F1 1mg-10kg:


-Cấp chính xác M1, F1, E1.

-Bộ quả chuẩn M1, F1-E1 từ 1mg-500g bao gồm 29 quả chuẩn nhỏ.

-Được làm bằng INOX .

-Đạt chứng nhận OIML.

-Dùng để kiểm tra theo dỏi các dòng cân phân tích 2 số lẽ, 3 số, 4 số lẽ và 5 số.

-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.

-Bộ quả bao gồm: bộ gắp, bao tay, hộp Inox hoặc gổ.


-Bộ quả cân chuẩn 1mg- 10kg cấp chính xác M1, F1 và E1 29 quả bao gồm các quả như sau:

 1. Quả cân chuẩn 1mg - 1 quả

 2. Quả cân chuẩn 2mg - 2 quả

 3. Quả cân chuẩn 5mg - 1 quả

 4. Quả cân chuẩn 10mg - 1 quả

 5. Quả cân chuẩn 20mg - 2 quả

 6. Quả cân chuẩn 50mg - 1 quả

 7. Quả cân chuẩn 100mg - 1 quả

 8. Quả cân chuẩn 200mg - 2 quả

 9. Quả cân chuẩn 500mg - 1 quả

 10. Quả cân chuẩn 1g - 1 quả

 11. Quả cân chuẩn 2g - 2 quả

 12. Quả cân chuẩn 5g - 1 quả

 13. Quả cân chuẩn 10g - 1 quả

 14. Quả cân chuẩn 20g - 2 quả

 15. Quả cân chuẩn 50mg - 1 quả

 16. Quả cân chuẩn 100g - 1 quả

 17. Quả cân chuẩn 200g- 2 quả

 18. Quả cân chuẩn 500g-1 quả

 19. Quả cân chuẩn 1kg- 1 quả

 20. Quả cân chuẩn 2kg- 2 quả

 21. Quả cân chuẩn 5kg- 1 quả
 22. Quả cân chuẩn 10kg- 1 quả

Sản phẩm cùng loại

Bảng đèn

Bộ chỉ thị cân điện tử

THÔNG TIN CÔNG TY

CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG