Sản phẩm

Quả cân chuẩn 1-10kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật quả cân chuẩn F1 từ 1mg-20kg


-Cấp chính xác F1, E2.

-Bộ quả chuẩn F1-E2 từ 1mg-10kg dùng cho bán lẽ

-Được làm bằng INOX .

-Đạt chứng nhận OIML.

-Dùng để kiểm tra cân phân tích 2 số lẽ, cân phân tích 3 số, cân phân tích 4 số lẽ.

-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.

-Bộ quả bao gồm: khách hàng mua lẽ theo yêu cầu của khách hàng


-Bộ quả cân chuẩn 30 quả bao gồm các quả như sau:

 1. Quả cân 1mg 

 2. Quả cân  2mg

 3. Quả cân  5mg

 4. Quả cân 10mg

 5. Quả cân 20mg

 6. Quả cân 50mg

 7. Quả cân 100mg

 8. Quả cân 200mg

 9. Quả cân 500mg

 10. Quả cân 1g

 11. Quả cân 2g

 12. Quả cân 5g

 13. Quả cân 10g

 14. Quả cân 20g

 15. Quả cân 50mg 

 16. Quả cân 100g 

 17. Quả cân 200g

 18. Quả cân 500g

 19. Quả cân 1kg

 20. Quả cân 2kg

 21. Quả cân lẽ 5kg
 22. Quả cân lẽ 10kg
 23. Quả cân lẽ 20kg

Sản phẩm cùng loại

Bảng đèn

Bộ chỉ thị cân điện tử

THÔNG TIN CÔNG TY

CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG