Sản phẩm

Bộ quả chuẩn F1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật bộ quả cân M1, F1, F2:


-Cấp chính xác M1, F1, E2.

-Bộ quả chuẩn M1,F1,E2 từ 1mg-100g bao gồm 21 quả chuẩn nhỏ.

-Được làm bằng INOX .

-Đạt chứng nhận OIML.

-Dùng để kiểm tra theo dỏi các dòng cân phân tích 2 số lẽ, 3 số, 4 số lẽ và 5 số.

-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.

-Bộ quả bao gồm: bộ gắp, bao tay, hộp Inox hoặc gổ.


-Bộ quả chuẩn M1 , F1, F2 gồm 21 quả bao gồm các quả cân chuẩn như sau:

 1.Quả cân chuẩn 1mg - 1 quả

 2.Quả cân chuẩn 2mg - 2 quả

 3.Quả cân chuẩn 5mg - 1 quả

 4.Quả cân chuẩn 10mg - 1 quả

 5.Quả cân chuẩn 20mg - 2 quả

 6.Quả cân chuẩn 50mg - 1 quả

 7.Quả cân chuẩn 100mg - 1 quả

 8.Quả cân chuẩn 200mg - 2 quả

 9.Quả cân chuẩn 500mg - 1 quả

 10.Quả cân chuẩn 1g - 1 quả

 11.Quả cân chuẩn 2g - 2 quả

 12.Quả cân chuẩn 5g - 1 quả

 13.Quả cân chuẩn 10g - 1 quả

 14.Quả cân chuẩn 20g - 2 quả

 15.Quả cân chuẩn 50mg - 1 quả

 16.Quả cân chuẩn 100g - 1 quả

 

Sản phẩm cùng loại

Bảng đèn

Bộ chỉ thị cân điện tử

THÔNG TIN CÔNG TY

CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG