Sản phẩm

Bộ quả cân chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật các bộ quả cân chuẩn M1, F2, F1, E2, E1:


-Cấp chính xác M1, F2, F1, E2, E1

-Bộ quả chuẩn từ 1mg-500g bao gồm 24 quả chuẩn nhỏ.

-Được làm bằng INOX .

-Đạt chứng nhận OIML.

-Dùng để kiểm tra theo dỏi các dòng cân phân tích 2 số lẽ, 3 số, 4 số lẽ và 5 số.

-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.

-Bộ quả bao gồm: bộ gắp, bao tay, hộp Inox hoặc gổ.


-Bộ quả cân chuẩn  24 quả bao gồm các quả như sau:

 1. Quả cân 1mg - 1 quả

 2. Quả cân  2mg - 2 quả

 3. Quả cân  5mg - 1 quả

 4. Quả cân 10mg - 1 quả

 5. Quả cân 20mg - 2 quả

 6. Quả cân 50mg - 1 quả

 7. Quả cân 100mg - 1 quả

 8. Quả cân 200mg - 2 quả

 9. Quả cân 500mg - 1 quả

 10. Quả cân 1g - 1 quả

 11. Quả cân 2g - 2 quả

 12. Quả cân 5g - 1 quả

 13. Quả cân 10g - 1 quả

 14. Quả cân 20g - 2 quả

 15. Quả cân 50mg - 1 quả

 16. Quả cân 100g - 1 quả

 17. Quả cân 200g- 2 quả

 18. Quả cân 500g-1 quả

 

Khách hàng mua lẽ từng quả xin liên hệ: Hùng 09 17 19 18 20 

Sản phẩm cùng loại

Bảng đèn

Bộ chỉ thị cân điện tử

THÔNG TIN CÔNG TY

CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG