Sản phẩm

Cân phân tích độ ẩm AND

Mẫu cân

MS 70

MX 50

MF 50

ML 50

Trọng lượng cân (g)

71

51g

Sai số cho phép

0.001g

0.001g

0.002g

0.005g

Hiển thị độ ẩm

0.001/0.01,0.1g

0.01/0.1

0.05/0.1/1

0.01/0.1

Ðộ ẩm chính xác - hơn 1g(%)

0,05

0,10

0,20

0,5

Ðộ ẩm chính xác - hơn 5g(%)

0,01

0,02

0,05

0,1

Bộ nhớ chương trình

20 bộ

10 bộ

Chức năng bộ nhớ

100

50

Phần mềm giao tiếp

WinCT standard

WinCT Moisture Standard

WinCT standard

Công nghệ sấy

Ðèn Halogen (loại thẳng, công suất cực đại 400W, 5000 giờ)

Nhiệt độ sấy

30-200°C

50-200°C (gia số 1° C)

Các chương trình đo

Khô, rắn, tỷ lệ, ướt

Màn hình hiển thị

VFD

Giao tiếp

Chuẩn RS-232C

Nhiệt độ làm việc

5°C ~ 40 °C (14°F ~ 104°F)

GLP/GMP/ISO

Sẳn có

Chức năng tự kiểm tra

Chuẩn

Sản phẩm cùng loại

THÔNG TIN CÔNG TY

CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG